De basis van het Freestyle-systeem is in eerste instantie geënt op de natuurlijke eigenschappen van het paard. Het paard is vóór alles prooidier, kuddedier en vluchtdier. Niet alleen het gedrag van het paard is hier naartoe terug te voeren maar ook zijn natuurlijke behoeften met betrekking tot zijn welzijn kunnen we daar op afstemmen.

In het Freestyle system benaderen we het probleem / gedrag vanaf een hele andere invalshoek. We gaan eerst bekijken waar het probleem / gedrag vandaan komt. Wat is de oorzaak waarom het paard zo reageert? We stappen niet zomaar in het zadel, we zorgen eerst dat de basis goed is.

Binnen het Freestyle systeem hanteren we een trainingsmethode. Deze methode werkt volgens het piramidemodel. De trainingspiramide splitst ieder doel (in onderstaand voorbeeld is dit “Rijden”) op in twee onderdelen, die op hun beurt weer gesplitst kunnen worden. Zo kan je uiteindelijk werken met enkelvoudige technieken (loswerken, grondwerk, dubbele lijnen) die tezamen een basis vormen voor het hoofddoel bovenaan de piramide.

[foogallery id=”266″]

Training Mens en Paard
We werken altijd met één vaste splitsing van een trainingsonderdeel. De splitsing tussen de deel van de oefening afzonderlijk. Als de oefening onafhankelijk van elkaar bevestigd is dan komen beiden samen om de oefening gezamenlijk uit te voeren. Deze samenwerking stelt aan beide partijen weer nieuwe vaardigheden.
Deze methode is bruikbaar voor elk trainingsdoel. Elke oefening is opgebouwd uit verschillende delen, al deze delen tezamen vormt oefening. Als de oefening niet goed verloopt dan is het zaak om te zoeken naar de oorzaak. Vaak ligt de oorzaak bij één van de losse delen en niet in het totaal van de oefening.

Elke oefening kunnen we opsplitsen in het deel waarvoor de mens verantwoordelijk is en het deel waar het paard verantwoordelijk is. Zoals in dit voorbeeld van de splitsing bij het onderdeel Loswerken.

[foogallery id=”311″]

Binnen de Freestyle trainingsmethode werken we dus telkens met het uit elkaar halen van oefeningen en technieken.

Bron: www.emielvoest.nl